Vastgoed

Als vastgoedbedrijf heeft u te maken met turbulente tijden. De vraag naar residentieel vastgoed en bedrijfsmatig vastgoed is er nog ruim voldoende, mits op de juiste locatie en “groen”. Ondertussen remmen de rapportageverplichtingen, regelgeving en hoge rente het aanbod. Daarnaast verwachten investeerders, banken en toezichthouders meer inzicht en een verbeterslag  in de duurzaamheid van portefeuille. Het is dan de kunst om de beschikbare data en investeringen slim in te zetten bij het verbeteren van uw portefeuille en het inzicht daarin. Dat is precies waar Barbon u bij kan ondersteunen.

Feiten

1/3 van de kantoren in Nederland heeft nog geen C-label of hoger terwijl dit wel verplicht is per 1 januari 2023

De nieuwe wet betaalbare huur straft huurwoningen met labels E, F of G

Verduurzaming vereist extra aandacht vanwege hoger brandgevaar

Wij geloven in verduurzamen van objecten in combinatie met behoud of verbetering van het risicoprofiel.

Op basis van data berekenen we objectief een risicoprofielscore én duurzaamheidsscore en geven we advies om deze beiden te verbeteren indien gewenst. De duurzaamheidsinformatie over de objecten delen we met u voor uw duurzaamheidsrapportages.

Uw uitdagingen onze oplossingen
Gedreven door duurzaamheidsdoelstellingen én rapportageverplichtingen worden bedrijven steeds selectiever wanneer het aankomt op het huren van kantoorruimte. Ze zoeken steeds meer duurzame en betaalbare huisvesting waarbij een goed duurzaamheidscertificaat zoals BREEAM en WELL steeds zwaarder weegt. Verduurzamen zorgt echter voor dilemma’s voor u als vastgoedbedrijf.  De bouw van duurzaam vastgoed of verduurzaming van bestaand vastgoed gaat namelijk vaak gepaard met hogere risico’s zoals brandgevaar door het gebruik van (bio-based) isolatiemateriaal, zonnepanelen en energieopslag. In samenwerking met JB Risicobeheer biedt Barbon u al in een vroeg stadium advies en risk engineering om uw vastgoed veilig en betaalbaar te verduurzamen. Op deze manier kunt u uw vastgoed veilig en betaalbaar verduurzamen én tegelijkertijd aantrekkelijk houden voor huurders.

 

Schadeverzekeringen 

Barbon biedt specifieke schadeverzekeringen die inspelen op de behoeften van de vastgoedsector. Onze oplossingen helpen u de financiële schade door brand, storm, en andere risico’s te beperken. 

 

Employee Benefits (EB) 

Onze EB-oplossingen zijn gericht op het bieden van zekerheid en ondersteuning aan uw medewerkers. Denk hierbij aan collectieve zorgverzekeringen, pensioenregelingen en inkomensbescherming. Dit helpt u om een aantrekkelijke werkgever te zijn en uw werknemers te binden en te boeien. 

 

Wij kennen uw risico’s van vandaag & morgen 

Barbon biedt maatwerkoplossingen voor de vastgoedsector, waarbij we uw specifieke uitdagingen begrijpen en aanpakken. Dankzij onze data-gedreven aanpak en sectorspecifieke kennis ondersteunen wij u bij het optimaliseren van uw risicomanagement en verzekeringsoplossingen.

Tenderdesk

Is een aanbesteding nodig? Dan is er onze Tenderdesk. Daarmee  begeleiden we bij het rechtmatig en doelmatig aanbesteden van verzekeringen conform de aanbestedingswet.