Gemeenten & Publiek domein

Schadeverzekeringen - Barbon Assurantiemakelaar

De VNG heeft een sectorale routekaart opgesteld voor het verduurzamen van gemeentelijk vastgoed. Deze routekaart geeft inzicht in waar gemeenten nu staan en biedt een gedetailleerd stappenplan voor gemeenten om de ambitie van een CO2-neutrale gebouwde omgeving in 2050 te realiseren. Daarbij hebben gemeenten te maken met twee belangrijke opgaven: het drastisch reduceren van de CO2 uitstoot én het aardgasvrij maken van de gebouwde omgeving. Stap 2 van dit stappenplan is erop gericht om inzicht te krijgen in de verschillende opgaven en de kansen/risico’s.

In deze fase zou u als gemeente ook moeten nadenken over de brandveiligheid van de verduurzamingsprojecten. Uit een NIPV rapport van eind 2022 blijkt namelijk dat er meer inzicht nodig is in de brandveiligheid van nieuwe materialen en methoden die bij verduurzamingsprojecten worden gebruikt en dat deze nieuwe en innovatieve bouwmaterialen en methoden grondig worden getest en geëvalueerd om ervoor te zorgen dat ze voldoen aan brandveiligheidseisen.

Hoe verhoudt deze sectorale routekaart zich tot uw verzekeringen en de rol van een assurantiemakelaar?

Grote brandschades komen helaas steeds vaker voor. Deze schades worden vaak verhaald op een brandverzekering. Wanneer de schadelast hoger is dan de premie, stijgt de premie of veranderen de voorwaarden. De afgelopen jaren bleek de premie vaak onvoldoende om de schadelast te dekken. Verzekeraars zullen daarom ingrijpen in de verzekeringsstructuur, wat leidt tot hogere kosten.

Bij Barbon hebben wij de specifieke expertise en kennis in huis om gemeenten en publieke instellingen te ondersteunen bij de keuze voor verzekeringsoplossingen én het maken van bewuste keuzes bij verduurzamingsopgaven. We letten daarbij op het verbeteren van het risicoprofiel en werken samen met JB Risicobeheer om u te helpen veilig te verduurzamen. Zo zorgen wij een gedetailleerd rapport over het risicoprofiel van uw gebouwen en delen deze met verzekeraars in het offertetraject van uw brandverzekering. Met deze uitgebreide risico-informatie krijgen zij een beter beeld van het risico en levert het u mogelijk een gunstigere premie op. Een kostenbesparing die u weer kunt inzetten voor uw verduurzamingsopgave. Voor aanbestedingen is er onze Tenderdesk die u kan begeleiden bij de aanbesteding van de verzekeringsdiensten.

Feiten

In 2030 moeten 1,5 miljoen gemeentelijke gebouwen van het aardgas af zijn en in 2050 alle gebouwen CO2 arm.

Ambities: 49% CO2-reductie in 2030 én 95% in 2050.

Vanaf 2023 geldt de energielabel C-verplichting voor alle kantoren in Nederland. Ook kantoren in eigendom van gemeenten moeten voldoen aan deze energielabelverplichtingen

Wij geloven in verduurzamen van objecten in combinatie met behoud of verbetering van het risicoprofiel.

Op basis van data berekenen we objectief een risicoprofielscore én duurzaamheidsscore en geven we advies om deze beiden te verbeteren indien gewenst. De duurzaamheidsinformatie over de objecten delen we met u voor uw duurzaamheidsrapportages.

Uw uitdagingen, onze oplossingen

Wij delen uw ambitie om in 2050 een CO2-neutrale gebouwde omgeving te realiseren. Verduurzaming verhoogt de kwaliteit en het comfort van woningen, maar vraagt ook om keuzes die direct- of indirect invloed hebben op uw risico’s en (schade)kosten. Onze specialisten helpen u hier met veel plezier bij. Denk onder andere aan de impact van keuzes op de brandveiligheid én de inrichting van de verzekeringsoplossingen voor uw gemeentelijk vastgoed. En indien nodig, werken we hierbij samen met onze partner JB Risicobeheer, expert op het gebied van veilig én betaalbaar verduurzamen.

Voor aanbestedingen schakelen we de Barbon Tenderdesk in. Zij borgen dat het aanbestedingsdossier juridisch rechtmatig is en hebben brede ervaring op het gebied van inkoop en aanbestedingsrecht, zowel binnen als buiten de verzekeringssector. Elk aanbestedingsdossier controleren ze voor publicatie op juridische juistheid en zorgen daarna voor de fiattering. Ook stemmen zij het aanbestedingsproces af met uw eigen afdeling inkoop. Zo laten we samen de aanbestedingsprocedures voor verzekeringen vlotter, efficiënter en kwalitatief hoogwaardiger verlopen.

Wij kennen uw risico’s van vandaag en morgen

Barbon is uw kennispartner voor het inventariseren, adviseren, inkopen en beheren van risico’s en verzekeringsoplossingen. Wij willen u helpen met het veilig en betaalbaar realiseren van uw verduurzamingsopgave én wij willen ervoor zorgen dat u rechtmatig en doelmatig omgaat met uw (aanbestedings)verplichtingen. Met ons advies kunt u bewuste keuzes maken voor vandaag, morgen en de toekomst.

Tenderdesk

Is een aanbesteding nodig? Dan is er onze Tenderdesk. Daarmee  begeleiden we bij het rechtmatig en doelmatig aanbesteden van verzekeringen conform de aanbestedingswet.