Privacyverklaring

Privacyverklaring

Barbon Insurance Brokers B.V. respecteert de privacy van haar relaties, potentiële nieuwe klanten, oud-relaties en bezoekers van deze website. Wij zorgen ervoor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Hieronder vindt u hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens. We verwerken deze als verwerkingsverantwoordelijke in lijn met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

 

Onze contactgegevens:

Barbon Insurance Brokers B.V.

De Lairessestraat 180-F

1075 HM Amsterdam

info@barbon.nl

 

Verwerking persoonsgegevens

Als wij u diensten aanbieden of als u op een andere manier (persoons)gegevens met ons deelt, verwerken wij deze indien nodig in onze systemen zodat wij de overeenkomst die u met ons sluit goed kunnen uitvoeren. Dit kan ook nodig zijn in het proces voorafgaand aan het afsluiten van een overeenkomst.

Daarnaast zijn wij vanuit wet- en regelgeving verplicht om bepaalde persoonsgegevens van u te verwerken. In bepaalde situaties kan het zo zijn dat wij uw toestemming nodig hebben of dat wij een gerechtvaardigd belang hebben bij de verwerking van uw persoonsgegevens. In dat laatste geval houden wij ook altijd rekening met uw belangen. Denk bij een gerechtvaardigd belang voor de verwerking van uw persoonsgegevens bijvoorbeeld aan het voorkomen van fraude. 

 

Uw persoonsgegevens verwerken wij voor de volgende doeleinden:

   • Het afhandelen van contactverzoeken, zoals via de website

   • Het adviseren en bemiddelen bij verzekeringen, risicobeheer en preventieoplossingen

   • Het opstellen van offertes en overeenkomsten

   • Het afhandelen van schades

   • Het voorkomen van fraude bij financiële instellingen zoals witwassen of identiteitsfraude

   • Het factureren en overige handelingen voor administratieve doeleinden

   • Het voldoen aan diverse wettelijke verplichtingen

   • Het uitvoeren van marketingactiviteiten

   • Het optimaliseren, verbeteren en beveiligen van onze website

   

  Wij kunnen voor bovenstaande doeleinden de volgende de persoonsgegevens verwerken:

    • Uw voor- en achternaam

    • Uw adresgegevens

    • Uw telefoonnummer

    • Uw e-mailadres

    • Uw geboortedatum

    • Uw zakelijke gegevens, zoals bedrijfsnaam en -adres

    • Financiële gegevens en gegevens van lopende financiële producten

    • Gegevens omtrent het schadeverleden

    • Bijzondere persoonsgegevens; deze worden alleen verwerkt door geautoriseerde medewerkers van Barbon Insurance Brokers B.V.

    • Gegevens omtrent een strafrechtelijk verleden

    

   Bewaartermijnen

   We bewaren persoonsgegevens niet langer dan nodig is. Dat kan zijn voor een specifiek doel of omdat de wet dit van ons eist. Dit is normaal gesproken tot vijf jaar nadat onze dienstverlening aan u geëindigd is. Sommige persoonsgegevens moeten wij zeven jaar bewaren om te kunnen voldoen aan Nederlandse belastingwetgeving.

   Als u ons bijvoorbeeld een e-mail stuurt worden uw gegevens zo lang bewaard als dat nodig is om uw verzoek volledig te beantwoorden en af te handelen.

    

   Uw rechten

   Onder de AVG heeft u een aantal rechten. Zo heeft u het recht om te weten welke persoonsgegevens wij van u hebben vastgelegd, bijvoorbeeld omdat u die wilt controleren, verbeteren, aanvullen of afschermen. Onder voorwaarden kunt u uw persoonsgegevens zelfs laten verwijderen. Daarnaast heeft u in sommige situaties het recht om onze verwerking van uw persoonsgegevens te beperken of kunt u ons verzoeken om uw persoonsgegevens over te dragen. Ook heeft u het recht niet onderworpen te worden aan uitsluitend geautomatiseerde besluitvorming.

   Wanneer wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van uw toestemming, dan kunt u deze toestemming altijd weer intrekken. Zo kunt u ons bijvoorbeeld melden dat we uw persoonsgegevens niet meer mogen verwerken voor marketingactiviteiten. Na uw bezwaar zorgen wij ervoor dat we u niet meer benaderen voor andere diensten of producten die wij kunnen bieden, naast hetgeen wat u bij ons heeft afgenomen.

   Wilt u een beroep doen op een van deze rechten, dan kunt u ons een verzoek sturen via info@barbon.nl. We reageren daar dan binnen vier weken op.

    

   Delen met derden

   Wij delen nooit zomaar uw gegevens met derden als dat niet nodig is. Het kan echter voorkomen dat we om onze dienstverlening goed uit te kunnen voeren voor u, gegevens moeten delen met derden. Denk daarbij aan schade-experts, inspecteurs, juristen, arbeidsdeskundigen, reïntegratiebedrijven, verzekeraars, het Kifid, toezichthouders en instanties betrokken bij de opsporing en bestrijding van fraude. Als dit gebeurt, dan is dit alleen om uitvoering te geven aan de overeenkomst die wij met u hebben gesloten of omdat dit van de wet moet. 

   Wanneer het nodig is dat wij uw gegevens aan derden verstrekken zorgen wij er uiteraard voor dat uw privacy voldoende wordt beschermd. Zo zullen wij alleen de echt noodzakelijke gegevens verstrekken en alleen voor specifieke doeleinden. Het kan zijn dat deze derden uw gegevens ook moeten delen, maar ook in dat geval zal uw privacy voldoende worden beschermd. 

   Daarnaast kunnen wij uw persoonsgegevens ook delen met derden die in onze opdracht werken. Met deze derden hebben wij een verwerkersovereenkomst gesloten, met daarin afspraken over de omgang met uw persoonsgegevens.

    

   Beveiliging

   Wij beschermen de ons toevertrouwde gegevens met behulp van technische en organisatorische veiligheidsmaatregelen om het risico van verlies, misbruik, onbevoegde toegang, openbaarmaking en wijziging zo klein mogelijk te maken. Alle medewerkers van ons kantoor hebben getekend voor geheimhouding. Als u toch denkt dat er misbruik is gemaakt van uw gegevens, neemt u dan vooral contact met ons opnemen via info@barbon.nl.

    

   Cookies

   Wij maken op onze website(s) gebruik van cookies. Een cookie is een klein bestand dat met pagina’s van deze website wordt meegestuurd en door uw browser op de harde schijf van uw computer wordt opgeslagen. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar onze servers teruggestuurd worden. Dit gebeurt direct als u onze website bezoekt.

   Deze cookies worden gebruikt om deze website beter te laten functioneren en het gebruik van onze website te kunnen analyseren. Deze functionele cookies kunnen wij gebruiken zonder uw toestemming. Wij gebruiken ook tracking cookies. Tracking cookies zijn cookies die bezoekers tijdens het surfen over andere websites kunnen volgen. Voor het plaatsen van deze cookies vragen wij uw toestemming via onze cookiebanner.

   U kunt de geplaatste cookies op uw pc, tablet of mobiele telefoon handmatig verwijderen door de browsergeschiedenis te wissen (bij browserinstellingen). Wanneer u beslist om de cookies in uw browser te wissen, is het mogelijk dat sommige functies en diensten op onze website niet meer goed werken. 

   Als u gebruik wilt maken van uw rechten en het gaat om uw persoonsgegevens gekoppeld aan een cookie, dan vragen wij u ons een mail te sturen en daarin een kopie van de cookie in kwestie mee te sturen. U kunt dit terugvinden in de instelling van uw browser.

    

   Google analytics

   Barbon Insurance Brokers B.V. maakt ook gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe bezoekers de website gebruiken. Google gebruikt deze informatie om rapporten over de website aan ons kantoor te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden.

   Google kan deze informatie aan derden verschaffen als Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Hier hebben wij geen invloed op, en zijn hier dan ook niet voor aansprakelijk. U kunt hier meer lezen over Google Analytics en u kunt  u hier ook op elk moment afmelden voor Google Analytics.

    

   Social media

   Op onze website zijn social media buttons opgenomen. Hiermee verzamelen de beheerders van deze diensten uw persoonsgegevens. U bent zelf verantwoordelijk voor het klikken op deze buttons en daarmee het delen van uw persoonsgegevens aan de beheerders van deze diensten. Hier hebben wij geen invloed op, en we zijn hier dan ook niet aansprakelijk voor.

   Lees de privacy verklaringen van het desbetreffende social media platform om te weten wat zij met de persoonsgegevens doen die zij verzamelen door klikbuttons.

    

   Heeft u klachten over de verwerking van persoonsgegevens? 

   Heeft u een klacht over de verwerking van uw persoonsgegevens door ons, en komen wij er samen niet uit, dan kunt u dit melden bij de Autoriteit Persoonsgegevens:

   Postbus 93374

   2509 AJ Den Haag

   Telefoon: 0900 – 200 12 01

   E-mail: info@autoriteitpersoonsgegevens.nl

   Internet: www.autoriteitpersoonsgegevens.nl

   Aan de behandeling van uw klacht zijn uiteraard geen kosten verbonden.

    

   Wijziging van deze privacyverklaring

   Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze verklaring. Wanneer u onze privacyverklaring regelmatig raadpleegt, bent u van deze wijzigingen op de hoogte.

   Amsterdam, 10 april 2024.