Klachten

Klachtenregeling Barbon

Wij willen u zo goed mogelijk helpen, maar ook wij kunnen fouten maken waardoor u misschien een klacht heeft. In dat geval vragen wij u dit bij ons te melden. We hebben daarvoor een klachtenregeling: een vaststaande procedure die zorgt dat uw klacht correct, adequaat en vlot wordt behandeld. 

 

Klachtenprocedure

Klachten worden bij Barbon centraal behandeld door de directie. U kunt uw klacht bij ons melden via directie@barbon.nl. Wij streven er dan naar om uw klacht binnen 3 werkdagen na ontvangst op te lossen. Een werkdag is een dag van maandag t/m vrijdag met uitzondering van feestdagen.

Indien wij uw klacht niet binnen 3 werkdagen kunnen oplossen ondernemen wij de volgende stappen:

   

   • Wij bevestigen de ontvangst van uw klacht binnen 3 werkdagen na ontvangst.

   • Wij reageren op uw klacht binnen 14 dagen na ontvangst.

   • Als wij uw klacht niet binnen 14 dagen adequaat kunnen beantwoorden, laten wij u schriftelijk en of persoonlijk weten wanneer u onze reactie kunt verwachten (binnen maximaal 6 weken).

   • Komen we er samen niet uit en heeft uw klacht betrekking op onze dienstverlening? Dan kunt u als bedrijf uw klacht voorleggen aan de rechter.

   • Heeft u een klacht namens een VVE en bent u het niet eens met de manier waarop wij deze hebben opgelost? Meldt dan uw klacht binnen 3 maanden na het ontvangen van onze definitieve reactie voorleggen aan het Kifid; het deskundige en toegankelijke financiële klachteninstituut voor consumenten, klein zakelijke ondernemers en zzp’ers. Voor meer informatie over Kifid en/of over hoe u een klacht kunt indienen bij Kifid, zie https://www.kifid.nl/.  

   

  Gaat uw klacht over hoe wij uw persoonsgegevens verwerken? Neem dan contact op met de Autoriteit Persoonsgegevens: 

  Postbus 93374

  2509 AJ Den Haag

  Telefoon: 0900 – 200 12 01

  E-mail: info@autoriteitpersoonsgegevens.nl

  Website: www.autoriteitpersoonsgegevens.nl

  Aan de behandeling van klachten zijn uiteraard geen kosten verbonden.